Aktuality

Zahájení školního roku 2016/2017

Na zahájení školního roku 2016/2017 se rodiče společně s ubytovanými žáky dozvěděli, jak funguje studentský domov, kteří pedagogové je budou mít na starosti a v neposlední řadě byl představen ubytovací řád a režim domova.    

Ubytovací kapacity byly naplněny

Ke dni 30. 6. 2016 máme naplněnou kapacitu v obou objektech DM a je ukončeno přijímací řízení na školní rok 2016/2017. Pokud by se během prázdnin uvolnilo místo a měli byste zájem o ubytování,  informujte se od 23. 8. na …