Vedení

ředitelka domova mládeže: PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.,
tel. 549 247 995, 607 004 456, [email protected]

statutární zástupce ředitelky - Helena Pešková,
tel. 549 247 995, 607 004 456, [email protected]

zástupce ředitelky: Šárka Nováková,
tel.542 214 107, 607 115 388, [email protected]

O žáky se stará plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který je pro školní rok 2019/2020 rozdělen do následujících výchovných skupin:

Gorkého - výchovné skupiny:

I.skupina - Šárka Nováková (vedoucí vychovatelka)

[email protected]

II.skupina - Bc. Lenka Drápalová

III.skupina - Petr Trnka

IV.skupina - Mgr. Josef Zajíček

V.skupina - Mgr. Jarmila Janečková

VI.skupina – Bc. Jiří Ján

asistent pedagoga - Jana Klimešová

noční asistent pedagoga - Jindřiška Novotná, Miroslav Pešek

školní metodik prevence – Bc. Jiří Ján

spojovatelka: 542 214 107, 607 115 388

Cihlářská - výchovné skupiny:

I.skupina - Mgr. Miluše Vieweghová (vedoucí vychovatelka)

[email protected]

II.skupina - Bc. Adéla Šťastná

III.skupina - Bc. Martina Masaříková

IV.skupina - Mgr. Ludmila Romančuková

V.skupina - Mgr. Hana Holcová

asistent pedagoga - Bc. Nelly Weiserová

noční asistent pedagoga – Bc. Andrea Palátová

školní metodik prevence – Mgr. Miluše Vieweghová

spojovatelka: 549 247 995, 607 004 456

Ostatní

vedoucí jídelny: Miroslav Svítil, tel. 607 080 828, [email protected]

hospodářka pro DM Gorkého: Bedřiška Tunklová, tel. 549 247 995, 607 004 456, [email protected]

ekonomka, hospodářka pro DM Cihlářská: Helena Pešková, tel. 549 247 995, 607 004 456, [email protected]

účetní: Ing. Barbora Prachařová, tel. 549 247 995, 607 004 456, [email protected]

Stáhněte si přihlášku na školní rok 2020/2021.

Ve školním roce 2020/2021 je určena měsíční částka za ubytování ve výši 900,- Kč. Cena stravy je: snídaně: 27,- Kč/den, oběd: 29,- Kč/den, večeře: 29,- Kč/den.

Stáhnout přihlášku