Kulturní a hudební aktivity

Návštěva vily Löw-Beer

S dívkami jsme se vydaly 17. září na prohlídku Löw-Beer vily, která se nachází na ulici Drobného. Tato vila je nejenom historickou památkou, ale také byla mezi lety 1962 – 2012 součástí našeho domova mládeže.

Beseda o poruchách příjmu potravy

V našem domově Gorkého se uskutečnila beseda pro chlapce i dívky s názvem: „Poruchy příjmu potravin“. Přednášející mluvil nejenom o prevenci poruch příjmu potravin, ale také představil známé i méně známe formy poruch příjmu potravin.