Organizace nástupu dne 31.8.2020

     Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

 

v rámci nových opatření v domově mládeže vám sdělujeme následující informace k nástupu do Masarykova domova mládeže:

Nástup dne 31. 8. 2020

 

Domov mládeže Cihlářská 21

Nově ubytovaní žáci/studenti v domově mládeže Cihlářská 21:

  • od 15:00 – 17.00 hod. je možné ubytování
  • v 16:00 hod. setkání v jídelně s rodiči, žákyněmi a studentkami

Ostatní žáci/studenti v domově mládeže Cihlářská 21:

  • od 17:00 hod. ubytování ostatních žáků a studentů

Domov mládeže Gorkého 33/35

Nově ubytovaní žáci/studenti v domově mládeže Gorkého 33/35:

  • od 15:00 – 17.00 hod. je možné ubytování
  • v 16:00 hod. setkání v jídelně s rodiči, žáky/studenty
  • v 16:30 hod. setkání v jídelně s rodiči, žákyněmi/studentkami

Ostatní žáci/studenti v domově mládeže Gorkého 33/35:

  • od 17:00 hod. ubytování ostatních žáků a studentů

 

V Brně dne 25. 8. 2020

                                                           PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.  v.r.

                                                                                    ředitelka

 

Sdělení 25. 8. 2020.docx