Pravidla provozu od 1. 9. 2020

Pravidla provozu Masarykova domova mládeže od 1. 9. 2020

 

 • Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám.
 • Každý žák musí mít u sebe dostatek roušek, pokud by nastala mimořádná epidemická situace.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.
 • Domov mládeže má určenu místnost – izolaci pro případ podezření Covid 19.

 

Pokoje

 • Žák/student neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce, která je umístěna na každém patře u vchodu. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 

Stravování

 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně žáci/studenti používají stůl, který je určen pro daný pokoj (platí pouze v DM Cihlářská 21).
 • Cizí strávníci a zaměstnanci používají ke stravování určený jídelní stůl.
 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • V domově mládeže je určena služba, která pravidelně dezinfikuje jídelní stoly a vydávací pulty.
 • Strava pro cizí strávníky se vydává v době od 11:00 – 12:00 hod. Jídlo pro cizí strávníky se nedává do jídlonosičů. Je nutné dané jídlo sníst v jídelně domova mládeže.

Provoz od 1.9.2020.docx