Podejte si přihlášku

Pokud máte zájem o ubytování či stravování v našem domově mládeže, podejte si přihlášku uvedenou níže.

Vážení rodiče, žáci a studenti!

V souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních dle §4 ředitelka Masarykova domova mládeže a Školní jídelny, Brno, Cihlářská 21 oznamuje, že dnešním dnem lze podávat přihlášky do domova mládeže na školní rok 2018/2019. Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2018. Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2018, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky Lenkou Drápalovou. Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí. O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratším termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování Vám zodpoví zástupkyně ředitelky Lenka Drápalová: [email protected], telefon 542 214 107.

V Brně, dne 15. 2. 2018

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M, ředitelka DM

Stáhněte si přihlášku na školní rok 2018/2019.

Ve školním roce 2018/2019 je určena měsíční částka za ubytování ve výši 900,- Kč. Cena stravy je: snídaně: 27,- Kč/den, oběd: 29,- Kč/den, večeře: 29,- Kč/den.

Stáhnout přihlášku