Přijímání přihlášek – školní rok 2017/2018

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno přijímá přihlášky na nový školní rok 2017/2018 do 30. 5. 2017. Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června, a to po domluvě s Mgr. Bronislavou Lackovou.

Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí.

O přijetí či nepřijetí do DM budou uchazeči vyrozuměni v nejkratším termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování Vám zodpoví zástupkyně ředitelky Mgr. Bronislava Lacková: [email protected], telefon 542 214 107.